ماشین‌های تزریق پلاستیک

در این صفحه می‌توانید همه‌ی دستگاه‌های تزریق پلاستیک مربوط به کی پارس و شرکت پاورجت را ببینید.

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری KII

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری KII

سری ماشین‌های سه صفحه‌ای

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری DP

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری DP

سری ماشین‌های دو صفحه‌ای

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری KF

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری KF

سری ماشین‌های Highs-peed

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری PET

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری PET

مخصوص تولید پریفرم

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری BJ

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری BJ

سری ماشین‌های سه صفحه‌ای

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری BJM

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری BJM

ماشین‌های تزریق پلاستیک دو رنگ

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری JEV

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری JEV

ماشین‌های تزریق پلاستیک هیبرید

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری JE

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری JE

ماشین‌های تزریق پلاستیک تمام برقی

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری IBM-R

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری IBM

ماشین‌های ترکیبی تزریق پلاستیک و بادی

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری SI

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری SI

ماشین‌های مخصوص تزریق سیلیکون

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری PB

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری PB

ماشین‌های مخصوص تولید سطل رنگ

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری IBM-R

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری IBM-R

ماشین‌های مخصوص تولید حباب LEDB

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری T

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری T

ماشین‌های مخصوص تزریق باکالیت

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری MP

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری MP

ماشین‌های مخصوص تولید لوازم جانبی موبایل

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری PVC

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری PVC

ماشین‌های مخصوص تزریق PVC

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری PET

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری HPTE

ماشین‌های مخصوص تولید PTE با سرعت بالا

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری KE

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری KE

ماشین‌های مخصوص تولید قطعات پزشکی و دارویی

دستگاه‌های تزریق پلاستیک پاورجت - سری KF

دستگاه‌های تزریق پلاستیک سری KP

ماشین‌های مخصوص تولید خودکار

اسکرول به بالا